Rok szkolny 2008-2009

Aktualności
rok szkolny 2008/2009


Koniec roku szkolnego 2008/09

I stało się..... nadszedł ten upragniony i oczekiwany już od 1 września dzień -
zakończenie roku szkolnego. Uczniowie klas I-V odbierali świadectwa
i z uśmiechem na twarzy wracali do domu. Natomiast w sali gimnastycznej zebrali się uczniowi klas szóstych z rodzicami oraz wszyscy nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Pani Dyrektor każdemu absolwentowi wręczyła świadectwo. A rodzice uczniów, którzy otrzymali świadectwo z paskiem odebrali specjalne podziękowania. Wręczone zostały także nagrody za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach oraz zawodach sportowych. Statuetkę i zaszczytny tytuł najlepszego ucznia naszej szkoły dostała Dorota Lustyk, której osiągnięcia naukowe i sportowe są imponujące.
Po części oficjalnej uczniowie kl. 6a pożegnali wszystkich humorystyczną inscenizacją. Było bardzo miło, wzruszająco i niejednemu łza zakręciła się w oku.


"Wolność oddechu-zapobiegaj astmie"

Końcoworoczne spotkania rodziców z wychowawcami klas były okazją
do podsumowania programu "Wolność oddechu -zapobiegaj astmie", w czasie którego rodzice mieli okazję zobaczyć film, otrzymać ulotki oraz zasięgnąć dodatkowych informacji nt. programu.


Finaliści olimpiad przedmiotowych

W poniedziałek, 18 maja 2009 r finaliści IV edycji Miejskich Olimpiad Przedmiotowych oraz ich opiekunowie spotkali się w auli Szkoły Muzycznej
w Nowym Bytomiu, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Uczniowie naszej szkoły na scenie stawali 3 razy. W olimpiadzie z przyrody I miejsce zdobyła
Dorota Lustyk, w olimpiadzie z języka angielskiego II miejsce zdobyła Hanna Wolny, natomiast w olimpiadzie z historii wyróżnienie zdobył Michał Małysiak. Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy.


Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej
2 kwietnia uczniowie z klas szóstych pisali swój najważniejszy egzamin
w szkole podstawowej - "Test kompetencji po klasie 6".
Poniżej prezentujemy uczniów, którzy najlepiej napisali test i ich wyniki.
1. Dorota Lustyk z kl. 6b - 38 pkt.
2. Aleksandra Cieplak z kl. 6a - 37 pkt.
Izabela Jaworek z kl. 6b - 37 pkt.
Konrad Ptaszek z kl. 6a - 37 pkt.
3. Violetta Kocic z kl. 6a - 32 pkt.
4.Szymon Dzieża z kl. 6a - 31 pkt.
Paweł Hatko z kl. 6b - 31 pkt.
Rafał Wypler z kl. 6a - 31 pkt.


Gyburstag - czyli urodziny Rudy Śląskiej.

27 maj 2009 r. był w naszej szkole dniem obchodów jubileuszu 50-lecia naszego miasta. Przebiegał pod hasłem Z Rudą po Rudzie i był podsumowaniem wszystkich działań edukacyjnych które podjęliśmy w ramach tego jubileuszu i realizowaliśmy
na zajęciach z historii ścieżki regionalnej i kółka historyczno - regionalnego.
W programie dnia znalazły się bardzo róznorodne i ciekawe zajęcia rozwijające
i utrwalające wiedzę o naszym mieście. Głównym punktem dnia były występy uczniów kl. Ib i IVa oraz konkursy wiedzy o Rudzie Śląskiej i gwary. Uroczystość swoją obecnością uświetnili radni naszego miasta i p. wizytator Izabela Pawłowska. Organizatorkami całego przedsięwzięcia były panie: mgr Halina Duda,
mgr Wioleta Trzebska, mgr Teresa Ustupska.


Festyn rodzinny

W sobotę 19 maja kolejny raz odbył się w naszej szkole festyn rodzinny. W tym roku przyświecało mu hasło "Zdrowa Ruda Śląska, zdrowy każdy z nas". Impreza rozpoczęła się na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie zaprezentowali swe muzyczne
i aktorskie talenty. Na boisku zaś wszyscy bawili się doskonale, biorąc udział
w różnorodnych rozgrywkach sportowych. Wszyscy uczestnicy festynu mogli również wzmocnić swe siły śląskimi specjałami przygotowanymi przez rodziców.
Dochód z ich sprzedaży zasilił szkolne konto TPD


Wycieczka do Toszka

13 maja 2009 r. klasy II a i II b wyjechały na wycieczkę do Toszka. Dzieci wraz z wychowawcami miały okazję wejść na basztę z punktem widokowym, posłuchać o toszeckich legendach, zobaczyć przedstawienie kukiełkowe "Złota kaczka" oraz własnoręcznie upiec kiełbaskę na dziecińcu zamkowym. Niezapomnianym wspomnieniem będzie zapewne spotkanie z Białą Damą, która przestraszyła nas nie na żarty!


Dzień Ziemi
Dzień Ziemi obchodziliśmy w tym roku pod hasłem "Zdrowa Ziemia-zdrowy człowiek". Klasa IVa wraz z nauczycielem przyrody przygotowała przedstawienie okolicznościowe. Zorganizowano również pokaz mody eklogicznej. Uczniowie z klas IV-VI wzięli udział w konkursie wiedzy o ochronie środowiska. W klasach IV
I miejsce zajął Piotr Kulkowski, w kl. V Krzysztof Goszcz,
a w kl. VI wygrali Szymon Dzieża i Iza Jaworek.


Trzymaj formę
Już po raz drugi w naszej szkole realizowany jest program "Trzymaj formę". W tym roku rozpoczęliśmy od apelu okolicznościowego i obejrzenia przedstawienia pt. "Witaminowe królestwo", które zostało przygotowane przez klasę IVb i nauczyciela języka polskiego.W klasach uczniowie wykonali gazetki pt. "Trzymaj formę-odżywiaj się zdrowo". Na lekcjach wychowawczych odczytano referat o zdrowym odżywianiu się i chorobach związanych z otyłością u dzieci i dorosłych. Chętni uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy
o sporcie i zdrowiu. I miejsce w konkursie zajęła Karolina Majnusz z kl. VIa,
II miejsce Dorota Lustyk z kl. VIb, III miejsce Natalia Bauszek z kl. IVb. Dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli cieszyła się degustacja sałatek przygotowanych przez rodziców. Koordynatorem akcji był nauczyciel przyrody.


Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
- etap okręgowy
Dnia 28 kwietnia w Gliwicach odbył się kolejny, tym razem okręgowy etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Startowały po 2 najlepsze drużyny z Zabrza, Gliwic, Knurowa, Przyszowic, Sośnicowic i Rudy Śląskiej. Nasza drużyna w składzie Dorota Lustyk , Kornelia Moskwa i Paweł Hatko wszyscy z kl. VI b odniosła bardzo duży sukces zajmując III miejsce. Nasza drużyna, najpierw rozwiązywała test składający się z 25 pytań dotyczących znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego, skrzyżowań oraz pierwszej pomocy medycznej, a następnie musiała jak najlepiej pokonać tor przeszkód przygotowany na boisku szkolnym, na końcu Dorota była przepytywana z umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Zajęcie III miejsca to wielki sukces i serdecznie im gratulujemy.


Konkurs plastyczny
"Wolność oddechu-zapobiegaj astmie"
30 marca został rozstrzygnięty konkurs plastyczny związany z programem "Wolność oddechu-zapobiegaj astmie".
W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III.
Pierwsze miejsce zajęły: Dominika Krzymińska i Alicja Lebiecka (III B), drugie miejsce: Karolina Sekuła
i Magdalena Reżny (II B), natomiast trzecie miejsce zajął Jakub Kocur (III A). Zostały także wyróżnione prace Ewweliny Szczubełek i Marleny Pawlik (III B) oraz Małgorzaty Skuteli (II B). Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.


Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
- etap miejski

Dnia 7 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej odbył się miejski etap Tunieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jak co roku, duży sukces odniosła drużyna naszej szkoły w składzie Dorota Lustk z kl VI b, Izabela Jaworek
z kl. VI b i Paweł Hatko również z kl. VI b, która zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do etapu okręgowego, który odbędzie się w Gliwicach. Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej Dorota Lustyk zajęła I miejsce. Uczniowie, których do turnieju przygotowała mgr Ilona Wierzgoń musieli rozwiązać test składający się z 25 pytań dotyczących znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego, skrzyżowań
oraz pierwszej pomocy medycznej.
Gratulujemy


III edycja konkursu na "Najpiękniejszą pisankę"

2 kwietnia, oddział miejski TPD w Rudzie Śląskiej i koło TPD przy Szkole Podstawowej Nr 2 podsumowało III edycję konkursu na "Najpiękniejszą pisankę". Prace konkursowe były oceniane w kilku kategoriach, w zależności od wieku uczestników. W konkursie brały udział dzieci od przedszkola do gimnazjum. Wszystkie pisanki były piękne
i niepowtarzalne, wykonane z ciekawych materiałów i różnymi technikami. Spotkanie nagrodzonych uczniów, ich rodziców, opiekunów i zaproszonych gości odbyło się gościnnie w galerii malarstwa w Gimnazjum nr 6. Spotkaniu przewodniczyła
prezes oddziału miejskiego TPD - mgr Mirosława Grabis.


Sprawdzian po szkole podstawowej

2 kwietnia 2009 r. nasi szóstoklasiści, podobnie jak uczniowie w całym kraju, pisali swój najważniejszy test - sprawdzian kompetencji. Wszyscy byli bardzo przejęci ale pełni optymizmu. Humory dopisywały. Trzymamy za nich kciuki. Powodzenia!!!


Światowy Dzień Wody
Z okazji Światowego Dnia Wody klasa IV a przygotowała apel okolicznościowy, którego głównym celem było zwrócenie uwagi na problem zasobów wody na Ziemi oraz sposoby oszczędzania wody w codziennym życiu. Po wysłuchaniu apelu uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące oszczędzania wody. Każda prawidłowa odpowiedź nagradzana była słodkim upominkiem.


"Z Kulturą na ty" - Tydzień Kultury

Właśnie zakończył się w naszej szkole Tydzień Kultury, przeprowadzony według wcześniej szczegółowo opracowanego scenariusza. Do realizacji poszczególnych zadań zostali zobligowani wszyscy nauczyciele i uczniowie począwszy od pierwszaków. Projekt ten miał charakter interdyscyplinarny. Realizowany był w trakcie trwania lekcji przedmiotowych oraz zajęć poza lekcyjnych.
Hasłem przewodnim była myśl A. Mickiewicza:
"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą".
Nad czym m.in.pracowaliśmy przez ten tydzień?

klasy I - III:
- opracowały "Kodeks zachowania się podczas przerwy",
- wychowawcy przeprowadzili eliminacje do konkursu pięknego czytania,
- uczniowie uzupełniali kwestionariusz "Podstawy kulturalnego zachowania",

klasy IV - VI:
- lekcje wychowawcze poświęcono tematyce kultury osobistej w codziennym życiu,
- wybierano Lidera dobrego zachowania,
- opracowano Kodeks grzeczności,
- wychowawcy wraz ze swoją klasą opracowali zasady: * zachowania się w środkach komunikacji miejskiej i w ośrodkach kultury, * kulturalnego zachowania się przy stole, * savoir - vivre w sieci,
- lekcje języka polskiego: * poświęcono kulturze słowa, * wybierano aforyzmy, "Złote myśli" i cytaty na temat grzeczności, kultury, * uczniowie próbowali swoich sił literackich w tworzeniu fraszek i wierszyków o dobrym wychowaniu,
- na języku angielskim powstały plakaty z wykorzystaniem zwrotów grzecznościowych w języku obcym,
- na plastyce i technice uczniowie wykorzystując swoje zdolności artystyczne tworzyli plakaty, rysunki i makiety na temat kultury osobistej a także kulturalnego kibicowania,
- wuefiści przygotowali dla uczniów klas VI Dzień z kolorowa piłką, podczas którego wybrano najlepszy strój piłkarski a na poszczególnych zajęciach - zawodnika dnia.

W wyniku powziętych działań powstały piękne prace w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Najlepsze spośród nich zaprezentowano na tablicach szkolnych korytarzy.
Podsumowanie wspólnych działań odbyło się 13 marca na trzech jednostkach lekcyjnych następujących po sobie:
- uczniowie odgrywali scenki dramowe z wykorzystaniem zwrotów grzecznościowych,
- pisali indywidualny test z wiedzy o kulturze,
- uczestniczyli w zajęciach sportowych.


Szkolne olimpiady przedmiotowe

W miesiącu marcu 2009 r. odbyły się szkolne eliminacje olimpiad przedmiotowych. Poniżej uczniowie naszej szkoły, którzy przebrnęli przez szkolne sito eliminacji
i zakwalifikowali się do dalszego etapu.

Olimpiada z informatyki
Olimpiada z informatyki jako jedyna (ze względów technicznych) ma trzy etapy: szkolny, dzielnicowy i miejski. Etap szkolny odbył się 3 marca. Do etapu dzielnicowego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
1. Karolina Majnusz z 6a
2. Szymon Dzieża z 6a
3. Angelika Eider z 6b
4. Dominika Mroczek z 6b
5. Dorota Lustyk z 6b
6. Adam Sojka z 6b
7. Izabela Jaworek z 6b
8. Rafał Wypler z 6a
9. Kornelia Moskwa z 6b
10. Klaudia Zakonnik z 6a

Olimpiada z przyrody
Etap szkolny odbył się 4 marca. Do etapu miejskiego zakwalifikowała się
Dorota Lustyk z 6b

Olimpiada z matematyki
Etap szkolny odbył się 5 marca. Do etapu miejskiego zakwalifikowały się:
1. Dorota Lustyk z 6b
2. Wioletta Kocić z 6a

Olimpiada z języka polskiego
Etap szkolny odbył się 9 marca. Do etapu miejskiego zakwalifikowała się Aleksandra Cieplak z 6a

Olimpiada z historii
Etap szkolny odbył się 10 marca. Do etapu miejskiego zakwalifikowali się:
1. Michał Małysiak z 6a
2. Rafał Wypler z 6a
3. Kornelia Moskwa z 6b

Olimpiada z języka angielskiego
Etap szkolny odbył się 11 marca. Do etapu miejskiego zakwalifikowali się
1. Hanna Wolny z 4a
2. Aleksandra Cieplak z 6a
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie.


Spotkanie z Ronaldem McDonaldem

We wtorek, 24.02.09r. dzieci z klas młodszych spotkały się z Ronaldem McDonaldem. Ten wspaniały gość bawił słowem, piosenką
i magicznymi sztuczkami. Wszystko po to, by dzieci dobrze zapamiętały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Na zakończenie wszyscy otrzymali odblaskowe elementy i kolorowe balony. Taką naukę będą długo pamiętały.


Porwanie choinek

Szczególny nastrój okresu Bożego Narodzenia doskonale nadaje się do organizowania różnych form teatralnych. Wspólne przygotowanie przedstawienia angażuje wszystkie dzieci, nawet te nieśmiałe lub mające różnorodne kłopoty
z nauką. Wspólne podjęcie decyzji o wystawieniu bajki o tematyce świątecznej "Porwanie choinek" było ogromnym przeżyciem dla dzieci
z kl. IIIb i wychowawczyni Ilony Nowak. Po zaznajomieniu się z treścią, decyzja przydziału ról wyszła od dzieci .Odtąd dzieci zaczęły żyć życiem scenicznych postaci. Gra aktorska pociągała i pasjonowała. Każde słowo, każdy gest było komentowane przez wszystkich aktorów. Dzieci szybko opanowały tekst a małe potknięcia korygowane były natychmiast przez kolegów. Z niemałą euforią wykonywano inscenizację, omawiano wygląd kostiumów. Niektóre z nich przygotowywano
na lekcjach plastyki. Do ostatecznego wizerunku kostiumów przyczynili się
w niemałej mierze rodzice. Kiedy nastał dzień przedstawienia, mali aktorzy stanęli twarzą w twarz z publicznością. Niektóre dzieci odczuwały tremę, brak pewności siebie ale oklaski publiczności podnosiły na duchu i mobilizowały do dalszej gry. Były doniosłym momentem, w którym każdy mały aktor stawał się ważny. Włożony trud wysiłek, zaangażowanie znalazły odzwierciedlenie w szczerym uśmiechu, bezgranicznym zadowoleniu kolegów z innych klas, babć, dziadków, rodziców, osób niepełnosprawnych z Ośrodka Adaptacyjnego. A to przecież najcenniejsze podziękowanie.


Inauguracja programu prewencyjnego
"2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych"

W piątek 23 stycznia 2009 r. klasy II B i III A
z wychowawcami p. Heleną Michalik
i p. Agnieszką Story wzięły udział w Inaguracji Programu prewencyjnego "2009 rokiem bezpieczeństwa pieszych". Z tej okazji do zabrzańskiego Domu Muzyki i Tańca zjechały się szkoły i przedszkola z całego województwa. Dzieci przygotowały plakaty skierowane do kierowców, proszące o bezpieczną jazdę. Policjanci przygotowali dla dzieci mnóstwo atrakcji, m.in.:konkursy, koncert
Majki Jeżowskiej oraz film nt. bezpieczeństwa na drodze z udziałem Sznupka.


Szkolny konkurs recytatorski
Jan Brzechwa - "Sto bajek"
Znajomość poezji J. Brzechwy jest podstawą rozwoju umiejętności czytelniczych. Wielkim zainteresowaniem cieszył się zorganizowany 16 stycznia przez mgr H. Michalik i mgr I. Nowak szkolny konkurs recytatorski "Jana Brzechwa-Sto Bajek". Wystąpiło 19 uczniów z klas I - III. Do etapu dzielnicowego zakwalifikowali się: Łukasz Czernik kl.I a, Weronika Sopala kl. IIb, Dominika Krzymińska kl. III b. Gratulujemy wszystkim uczestnikom a reprezentantom życzymy dalszych sukcesów
w konkursie dzielnicowym.


Szopki bożonarodzeniowe

Uczniowie naszej szkoły co roku przystępują do konkursu na najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe. Wśród uczniów klas IV - VI pierwsze miejsce zajął Jarek Blaut
z klasy 6b, drugie miejsce zajęła Kornelia Moskwa również z klasy VIb.
Uczniowie klas I - III wykonywali "Aniołki". Wszystkie prace uczniów klas młodszych zostały wyróżnione.


100 urodziny Ani Shirley

Dnia 19 grudnia odbył sie w naszej szkole Dzień Języka Polskiego przygotowany przez polonistów panią Mariolę Kasperczyk i panią Zdzisławę Greinert. W tym roku hasłem przewodnim stały sie urodziny Ani Shirley. W 1908 roku powieść Lucy Maud Montgomery "Ania z Zielonego Wzgórza" ukazała się drukiem po raz pierwszy. Powieściowa Ania ma więc 100 lat. Uczniowie oglądali przedstawienie
pt. "Ania z Zielonego Wzgórza" przygotowane przez ich kolegów i koleżanki pod kierunkiem nauczyciela. Poloniści przygotowaki Konkurs na Mistrza Ortografii.
W klasach wykonywano prace plastyczne tematycznie związane z książką Lucy Maud Montgomery. Ani Shirley życzymy dalszych 100 lat.


Przedstawienie wigilijne pt: "Wigilijna podróż po Europie"

W dniach 18 i 19 grudnia 2008 roku uczniowie klas IV-VI wystawili jasełka dla koleżanek i kolegów oraz nauczycieli SP 2. Tegoroczne przedstawienie jasełkowe pozwoliło widzom zapoznać się ze zwyczajami wigilijnymi i bożonarodzeniowymi krajów Unii Europejskiej. Do przedstawicieli tych krajów Aniołowie przynieśli zaproszenie do Betlejem XXI wieku. Jasełka przygotowały katechetki:
Barbara Totoń-Kryjak i Maria Koj


Góra grosza
Dnia 5 grudnia 2008 zakończyła się w naszej szkole akcja Góra grosza, organizowana przez Towarzystwo NASZ DOM na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka. W tym roku udało nam się zebrać: 443,65 zł Dla ciekawoski podajemy iż zebraliśmy 7933 monet
o nominale 1gr. Wszystkim zaangażowanym w akcję DZIĘKUJEMY!


Pyszne wypieki i kiermasz świąteczny
W dniach 8 i 9 grudnia, już po raz szósty, szkolne koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowało kiermasz słodkości. Wspaniałe mamy naszych uczniów upiekły przepyszne ciasta, które sprzedawane były na łączniku C-2 . Wypieków było tak dużo, że przez dwa dni wszyscy chętni uczniowie oraz nauczyciele mogli spróbować
i kupić te pyszności. Dochód z imprezy zasili szkolne konto TPD i pozwoli na dofinansowanie wyjazdu dzieci na "zieloną szkołę". Kiermasz przygotowały mamy działające w szkolnym TPD oraz p. Maria Koj i p. Małgosia Stroińska. W tym samym czasie świetlica szkolna z p. Kuchtą na czele, zorganizowała kiermasz świąteczny, na którym można było kupić ozdoby świąteczne, kartki bożonarodzeniowe oraz inne orzedmioty zrobione przez dzieci świetlicowe.


Konkus wiedzy biblijnej

27 listopada w Rudzie Śląskiej -Kochłowicach odbył się międzyszkolny konkurs
z wiedzy biblijnej z Ewangelii św. Jana. Dawid Pośpieszczyk z klasy czwartej zajął drugie miejsce i będzie reprezentował nasze miasto 8 stycznia w Katowicach. Dawidowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Święto Drzewa

W tym roku szkolnym Święto Drzewa obchodziliśmy pod hasłem "Jaki z tego pożytek?" W ciągu trzech godzin zajęć próbowalismy odpowiedzieć na pytanie:
Jaki mamy pożytek z drzew? W odpowiedzi na to pytanie pomógł nam udział w apelu okolicznościowym, zabawie pt. "Rozwiązujemy kalambury o drzewach i ich mieszkańcach", tworzeniu ortogramów" zajęciach plastycznych, na których uczniowie wykonywali fantazyjne drzewa. Odbył się również konkurs wiedzy o lesie.
I miejsce zajął Dawid Pospieszczyk z kl. IV b. Na zakończenie przedstawiciele klas sadzili drzewa na terenie szkoły. Szkolny ogród został wzbogacony o o takie drzewa jak: jarzębina, klon czerwony, wierzba. Święto Drzewa przygotowali uczniowie klasy IV a i VI a wraz z wychowawcami.


"Wolność oddechu-zapobiegaj astmie"

Wychowawcy klas I-III nauczania zintegrowanego wraz z pielęgniarką realizują program "Wolność oddechu-zapobiegaj astmie". W początkowej fazie program, kierowany do najmłodszych uczniów, ma na celu edukację zdrowotną, szczególnie
w zakresie zapobiegania astmie.


XIV KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
"Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży" (J 11,27)

Uczniowie SP2 pilnie czytają Pismo Święte, aby je lepiej poznać, a także aby wziąć udział w kolejnym Konkursie Wiedzy Biblijnej. W tym roku pytania dotyczyły Ewangelii wg świętego Jana. Najlepszą znajomością czwartej Ewangelii wykazali się: Dorota Lustyk (klasa VI), Dawid Pospieszczyk (klasa IV) oraz Aleksandra Cieplak (klasa VI). Ci uczniowie 27.11.2008 roku będą reprezentowć naszą szkołę na etapie rejonowym tego konkursu.
Uczniów przygotowały katechetki: Maria Koj oraz Barbara Totoń-Kryjak


XIII Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej
"GLORIA DEI"

Tegoroczne motto FTCH brzmiało: "Bądźmy świadkami Chrystusa". Uczniowie naszej szkoły brali udział
w konkursie plastycznym oraz poetyckim tego Festiwalu. Karolina Bałazy z klasy IV za swoją pracę plastyczną otrzymała III miejsce. Jury konkursu poetyckiego wyróżniło także wiersze napisane przez Izabelę Jaworek
z klasy VI. Do konkursów uczniów przygotowały katechetki: Barbara Totoń-Kryjak i Maria Koj.


Halloween 2008
Halloween (or Hallowe'en) is a holiday celebrated on October 31. Halloween activities include trick-or-treating, ghost tours, bonfires, costume parties, visiting haunted attractions, carving jack-o'-lanterns, reading scary stories, and watching horror movies.
Do naszej szkoły to święto przywędrowało poprzez nauczycielki języka angielskiego.
Były gry i zabawy Halloweenowe: crosswords, word searches. Klasy uczestniczyły także w zabawach sportowych oraz wykonały dekoracje szkoły. Nie mogło zabraknąć w szkole wiedźm, duchów oraz innych maszkar za które przebrali się nasi uczniowie.


"Chleba naszego powszedniego..."

24 października klasy IIIa i IIIb odwiedziły Muzeum Chleba w Radzionkowie i jego bardzo liczne zbiory. Mogły również na miejscu własnoręcznie uformować pieczywo
i je upiec, co uatrakcyjniło zwiedzanie, przybliżyło pracę piekarzy oraz uświadomiło wszystkim, że spośród najróżniejszych wypieków nasz polski, tradycyjny chleb nie ma sobie równego. Ideą muzeum jest kultywowanie i uczenie szacunku do chleba oraz związanych z nim polskich tradycji, bo od szacunku dla kromki, naszej strawy powszedniej już tylko krok do szacunku dla najbliższych, do kraju rodzinnego
do otaczającego nas świata.


30 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

Jan Paweł II - wychowawca młodzieży.
To było hasło obchodzonego VIII Dnia Papieskiego. Dzień ten obchodzony jest od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W tym roku obchodzimy 30 rocznicę wyboru na papieża Jana Pawła II.
W naszej szkole uczniowie klasy 6 b przygotowali uroczysty apel na którym przypomnieli życiorys i ciekawe historie z życia papieża. Na zakończenie wszyscy uczniowie pomodlili się o szybką beatyfikację i kanonizację Ojca Świętego.
Uczniów przygotowała katechetka p. Maria Koj


Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2008 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasa drugich pod kierunkiem pani H. Nawrot i pani A. Story przygotowali program artystyczno-muzyczny. Obejrzeli go uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami. Uroczystą akademię uświetnił program satyryczny pt. "Atlas uczniów", gdzie w humorystyczny sposób przedstawiono uczniowskie przywary. Program przygotowali uczniowie klas piątych i szóstych pod kierunkiem polonistki pani Z. Greinert. Pani Dyrektor Barbara Siemińska podziękowała wręczając nagrody nauczycielom wyróżniającym się w pracy wychowawczo-dydaktycznej.


Przygody Pippi na Pacyfiku

Co roku w październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzien Bibliotek Szkolnych. W tym roku obchody tego święta rozpoczęliśmy od apelu, podczas którego swoje zdolności aktorskie zaprezentowali uczniowie klasy VI A.
Pod kierunkiem wychowawczyni p. M. Kasperczyk przygotowali przedstawienie
pod tytułem "Fiku miku, przygody Pippi na południowym Pacyfiku". scenariusz został napisany przez mamę uczennicy naszej szkoły. Przedstawienie bardzo się podobało a aktorzy zebrali duże brawa od swoich kolegów.


Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

nia 30 września w bardzo uroczystej atmosferze odbyło się pasowanie na ucznia klasy I. Uroczystość poprzedzona była kilkutygodniowymi przygotowaniami podczas których pierwszoklasiści z klasy Ia ( wychowawca mgr Bożena Rzeczkowska) oraz klasy I b ( wychowawca mgr Wioletta Trzebska) kształtowali postawę właściwego zachowania się podczas zajęć, przerw, wycieczek i uroczystości szkolnych; poznali szkołę i jej pracowników, kolegów i koleżanki ze swojej i innych klas; nauczyli się wierszy, piosenek na temat: OJCZYZNY, SZKOŁY, BEZPIECZEŃSTWA
I KULTURALNEGO ZACHOWANIA. W dniu ślubowania uczniowie klas III a, III b oraz IIa i II b zaprezentowali pierwszakom oraz licznie zebranym gościom w osobach Prezydenta Miasta Ruda Śląska mgr Andrzeja Stani , radnego Władysława Dryji oraz rodzicom przedstawienie, w którym Pinokio zachęca do systematycznej nauki. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie
i muzyczne. Nadeszła chwila ślubowania, którego tekst przeczytała Pani dyrektor.
Po tym podniosłym akcie nastąpiło pasowanie na ucznia, którego dokonały: Pani dyrektor mgr Barbara Siemińska , Pani wicedyrektor mgr Ilona Danielczok. Pan Prezydent wręczał pamiątkowe listy gratulacyjne i czekolady. Uroczystość ta była ogromnym przeżyciem dla uczniów, rodziców i nauczycieli wychowawców klas pierwszych. Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w nauce!
Ślubowanie przygotowały: mgr Helena Michalik, mgr Ilona Nowak, mgr Halina Nowrot, mgr Agnieszka Story, nauczyciele świetlicy szkolnej


Pierwszy dzwonek

Po udanych wakacjach uczniowie spotkali się 1 września w szkole. Było gwarno, wesoło, wszyscy w dobrych humorach. I oby tak dalej..., w końcu wakacje już za dziesięć miesięcy.