ZFŚS

1. Regulamin ZFŚS w SP2 obowiązuje od 01.05.2018r., jest do wglądu w gabinecie starszej księgowej.

2.  Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego, " wczasów pod gruszą "  -   Wniosek + oświadczenie o dochodach składamy do 31 maja każdego roku.

3. Wniosek o przyznanie zapomogi ( zdrowotnej, losowej )

4. Wniosek o świadczenie pieniężne związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem jesienno-zimowym"  -  Wnioski należy składać do końca listopada każdego roku.