Roczny konkurs plastyczny „Ilustrujemy wiersze”

Regulamin rocznego konkursu plastycznego „Ilustrujemy wiersze” w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej

 I. Organizatorzy Konkursu : Anna Łuczyńska, Anna Seiler

II.  Cele Konkursu:

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

3. Uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

4. Zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych.

III. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.

2. Technika prac – dowolna, format – dowolny.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, klasa.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

6.  Wychowawcy składają prace w  pokoju nauczycielskim – segment C-3 w podanych niżej terminach.

IV. Przebieg konkursu

Część I – „Ilustrujemy wiersze Jana Brzechwy” – termin składania prac 3.11. 2017r.

Część II – „Ilustrujemy wiersze Marii Konopnickiej”- termin składania prac 15.02.2018r.

Część III – Ilustrujemy wiersze Juliana Tuwima” – - termin składania prac 12.04.2018r.

Część IV – „Ilustrujemy wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny”-  termin składania prac 07.06.2018r.

Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Ze względów organizacyjnych terminy mogą nieznacznie ulec zmianie, o której poinformujemy.

V. Kryteria oceny i nagrody

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Komisja, w skład której wchodzą minimum 3 osoby z zaproszonych osób: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, nauczyciel bibliotekarz, kierownik zespołu edukacji wczesnoszkolnej – pani Bożena Rzeczkowska,dokona oceny według następujących kryteriów:

•   ujęcie tematu, jego zgodność z tematyką,

•   estetyka,

•   oryginalność  i technika wykonania.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody.

Pozostałym uczestnikom Konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorki

Regulamin rocznego konkursu plastycznego „Ilustrujemy wiersze”
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej
 
I.              Organizatorzy Konkursu : Anna Łuczyńska, Anna Seiler
II.  Cele Konkursu: 
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
3. Uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.
4. Zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych. 
III.        Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
2. Technika prac – dowolna, format – dowolny. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. 
4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, klasa.
5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
6.  Wychowawcy składają prace w  pokoju nauczycielskim – segment C-3 w podanych niżej terminach.
 
IV. Przebieg konkursu
Część I – „Ilustrujemy wiersze Jana Brzechwy” – termin składania prac 3.11. 2017r.
 
Część II – „Ilustrujemy wiersze Marii Konopnickiej”- termin składania prac 15.02.2018r.
 
Część III – Ilustrujemy wiersze Juliana Tuwima” – - termin składania prac 12.04.2018r.
 
Część IV – „Ilustrujemy wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny”-  termin składania prac 07.06.2018r.
 
Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
Ze względów organizacyjnych terminy mogą nieznacznie ulec zmianie, o której poinformujemy.
 
V. Kryteria oceny i nagrody
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
3. Komisja, w skład której wchodzą minimum 3 osoby z zaproszonych osób: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, nauczyciel bibliotekarz, kierownik zespołu edukacji wczesnoszkolnej – pani Bożena Rzeczkowska,dokona oceny według następujących kryteriów: 
        ujęcie tematu, jego zgodność z tematyką,
        estetyka,
        oryginalność  i technika wykonania.
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody. 
Pozostałym uczestnikom Konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.
Serdecznie zapraszamy
JOrganizatorki