Program zajęć o tematyce przyrodniczej dla uczniów klasy pierwszej edukacji wczesnoszkolnej.