KONKURS PLASTYCZNY „ MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA”

Organizatorzy: Anna Łuczyńska,  Malwina Juszcze

Cel konkursu:

1. rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i kreatywności,

2. wzbogacenie warsztatu plastycznego o różnorodne formy i techniki plastycznych,

3. propagowanie bajek i baśni,

Termin składania prac – 6. 11. 2017r.

 Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III.

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną (postać fikcyjną z wiersza, bajki, baśni, legendy, komiksu, dobranocki, którą dziecko najbardziej lubi) w formacie A4 (w dowolnym układzie - pionowo albo poziomo) wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, klasa.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

6. Wychowawcy składają prace w  pokoju nauczycielskim – segment C-3 w podanym terminie.

7. Kryteria oceny i nagrody

8. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

9. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

10. Komisja, w skład której wchodzą minimum 3 osoby z zaproszonych osób: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, nauczyciel bibliotekarz, kierownik zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

11. Kryteria oceny pracy:

- oryginalność kompozycji,

- różnorodność zastosowanych technik,

- brak elementów gotowych,

- estetykę wykonania,

- kolorystykę,

- wkład pracy.

12. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody.

13.  Pozostałym uczestnikom Konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „ MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA”
Organizatorzy: Anna Łuczyńska,  Malwina Juszcze
Cel konkursu:
1.      rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i kreatywności,
2.      wzbogacenie warsztatu plastycznego o różnorodne formy i techniki plastycznych,
3.      propagowanie bajek i baśni,
Termin składania prac – 6. 11. 2017r. 
 
Zasady uczestnictwa:
1.          Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III. 
2.          Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną (postać fikcyjną z wiersza, bajki, baśni, legendy, komiksu, dobranocki, którą dziecko najbardziej lubi) w formacie A4 (w dowolnym układzie - pionowo albo poziomo) wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie.
3.          Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. 
4.          Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię, nazwisko, klasa.
5.          Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
6.          Wychowawcy składają prace w  pokoju nauczycielskim – segment C-3 w podanym terminie.
7.          Kryteria oceny i nagrody
8.          O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
9.          Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
10.      Komisja, w skład której wchodzą minimum 3 osoby z zaproszonych osób: dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, nauczyciel bibliotekarz, kierownik zespołu edukacji wczesnoszkolnej.
11.      Kryteria oceny pracy: 
- oryginalność kompozycji,
- różnorodność zastosowanych technik,
- brak elementów gotowych,
- estetykę wykonania,
- kolorystykę,
- wkład pracy.
12.    Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody. 
13.    Pozostałym uczestnikom Konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.