Konkurs cykliczny: Spotkania z Rudą Śląską dla klas I-III

Organizator- Barbara Wawrzyczek
 Cele konkursu:
- poznawanie kultury śląskiej,
- pielęgnowanie gwary śląskiej,
- rozwijanie zdolności artystycznych,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- poszerzanie wiedzy o swoim mieście,
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji.
Etapy konkursu
1. „Pocztówka z Rudy Śląskiej”- praca plastyczna wykonana dowolną techniką przedstawiająca charakterystyczne miejsca, zabytki naszego miasta. 
2. „Gwara śląska w poezji”- konkurs recytatorski.
3. „Mały słownik gwary śląskiej”- projekt.
4. „Tu mieszkam”- konkurs wiedzy o Rudzie Śląskiej
Zasady konkursu
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
- Przebiega w 4 etapach.
- Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w wybranym przez siebie etapie lub we wszystkich.
Terminy:
- Etap pierwszy- prace należy kierować do organizatora do 10 listopada. Praca powinna być na odwrocie podpisana: imię, nazwisko, klasa.
- Etap drugi- zgłoszenia należy kierować do organizatora do 8 grudnia. Organizator dostarczy wychowawcom przykładowe teksty w gwarze śląskiej. Uczniowie mogą również sami wyszukać wierszy do zaprezentowania. Konkurs odbędzie się 15 grudnia.
- Etap trzeci- Wykonany samodzielnie przez ucznia słownik gwary śląskiej należy dostarczyć do organizatora do 16 lutego. Słownik musi zawierać minimum 15 haseł.
- Etap trzeci- zgłoszenia należy kierować do organizatora do 7 maja. Wówczas uczestnicy otrzymają wykaz informacji o mieście, które wymagane będą na konkursie. Konkurs odbędzie się 28 maja.
 
Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie. Etap drugi i czwarty odbędzie się, o ile do konkursu zgłosi się minimum pięciu uczniów.
Organizator- Barbara Wawrzyczek
 Cele konkursu:
- poznawanie kultury śląskiej,
- pielęgnowanie gwary śląskiej,
- rozwijanie zdolności artystycznych,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- poszerzanie wiedzy o swoim mieście,
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji.
Etapy konkursu
1. „Pocztówka z Rudy Śląskiej”- praca plastyczna wykonana dowolną techniką przedstawiająca charakterystyczne miejsca, zabytki naszego miasta. 
2. „Gwara śląska w poezji”- konkurs recytatorski.
3. „Mały słownik gwary śląskiej”- projekt.
4. „Tu mieszkam”- konkurs wiedzy o Rudzie Śląskiej
Zasady konkursu
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
- Przebiega w 4 etapach.
- Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w wybranym przez siebie etapie lub we wszystkich.
Terminy:
- Etap pierwszy- prace należy kierować do organizatora do 10 listopada. Praca powinna być na odwrocie podpisana: imię, nazwisko, klasa.
- Etap drugi- zgłoszenia należy kierować do organizatora do 8 grudnia. Organizator dostarczy wychowawcom przykładowe teksty w gwarze śląskiej. Uczniowie mogą również sami wyszukać wierszy do zaprezentowania. Konkurs odbędzie się 15 grudnia.
- Etap trzeci- Wykonany samodzielnie przez ucznia słownik gwary śląskiej należy dostarczyć do organizatora do 16 lutego. Słownik musi zawierać minimum 15 haseł.
- Etap trzeci- zgłoszenia należy kierować do organizatora do 7 maja. Wówczas uczestnicy otrzymają wykaz informacji o mieście, które wymagane będą na konkursie. Konkurs odbędzie się 28 maja.
 
Ze względów organizacyjnych terminy mogą ulec zmianie. Etap drugi i czwarty odbędzie się, o ile do konkursu zgłosi się minimum pięciu uczniów.