Konkursy szkolne - plastyczne i wiedzy z okazji Dnia Ziemi- kwiecień 2018

Cele konkursów:

  • podniesienie świadomościekologicznej uczniów,
  • rozwijanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
  • uwrażliwienie na estetykę najbliższego otoczenia.