Udział klas 7,8 i 3 gimnazjalnych w programie profilaktycznym Archipelag Skarbów

W dniach 29-30 października nasi uczniowie - klasy 7,8 i 3 gimnazjalne , uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej : Archipelag Skarbów. Archipelag Skarbów  to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży. Program był prowadzony przez 3-osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów.Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Młodzież zachęcana była do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazał młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.

Dziękujemy trenerom za wspaniałe wrażenia.